Årsmøte 2018 gjennomført

Postet 29. mars 2019 av HILadmin

Referat blir lagt ut.

Tusen takk til Lars Nyhus, Helene Amblie Solerød og Ola Morset for innsatsen dere har lagt ned for Harpefoss IL sitt styre!

Nye styremedlemmer ble valgt inn: Rannveig Brandstad, Jan Tore Baukhol og Ingunn Tvete.

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte

Postet 12. mars 2019 av HILadmin

Vi innkaller til et ekstraordinært årsmøte i Harpefoss Idrettslag.

På Harpefoss Grendahus torsdag 28.03 kl. 19.00

Saker
– budsjett for 2019
– medlemsavgift
– valg
(de øvrige sakene ble vedtatt på årsmøtet det 8.3)

Vel møtt.

Organisasjonsplan og vedtekter

Postet 27. februar 2019 av HILadmin

Et nytt idrettslag må ha en organisasjonsplan og egne vedtekter.

Disse er her:

Organisasjonsplan

organisasjonsplan sksf 2019

Vedtekter

vedekter sksf 2019

Arbeid med planer for et nytt idrettslag

Postet 27. februar 2019 av Lars Nyhus

For å få til et godt idrettslag som alle vil trives i, så trengs det gode innspill og synspunkter. Den 8. mars har vi valget om vi skal velge å gå inn i et nytt idrettslag eller bestå som Harpefoss Idrettslag. Styrene i både Sør-Fron Idrettslag og Harpefoss Idrettslag har som mandat fra sine årsmøter å legge fram en plan for et nytt lag. Resultatet vises i vår Klubbhåndbok.  Arbeidet med å beskrive og planlegge en ny klubb har vært omfattende og inspirerende. Uansett utfall av valget den 8. så trengs alle ildsjeler, hjelpere, foreldre og barn. Klubbhåndboka gir oss noen rammer, men det er folk som skaper aktivitet. Sammen skal vi skape liv og moro i bygda vår.

Valget den 8. er et reelt valg. Fint at spørsmål og innspill kommer fram. Da virker demokratiet i idretten vår. Legger ved en beskrivelse av prosesser som er gjort som et svar og kanskje som en utdypning til det som kom fram i et leserinnlegg i media.

Sportsklubben Sør-Fron arbeid fram til årsmøte

Vel møtt den 8. mars!

Årsmøtedokumenter

Postet 24. februar 2019 av HILadmin

Årsmelding Harpefoss idrettslag 2018

Årsmelding ski 2018

årsmelding fotball 2018

årsmelding 2018 trim

saksliste årsmøte Harpefoss Idrettslag 2018

revidert regnskap HIL 2018

Saksliste for stiftelsesmøtet:

Stiftelsesmøte i Sportsklubben Sør-Fron

Sportsklubben Sør-Fron

Postet 18. februar 2019 av HILadmin

Den 8. mars skal årsmøter i Harpefoss Idrettslag og Sør-Fron Idrettslag bestemme om vi skal gå sammen til ett idrettslag og danne Sportsklubben Sør-Fron. Begge styrer har enstemmig anbefalt dette.

Her finner du presentasjon av SFSK

Her finner du klubbhåndbok

Skiaktiviteter – oppdatert liste

Postet 27. januar 2019 av HILadmin

Se her for oppdatert liste. Minner om fellesrenn på Gålå førstkommende tirsdag (29. januar) og skileik i Hardvollsmorka den 5. februar.

Skileik

Postet 14. januar 2019 av HILadmin

I morgen blir det skileik på Gålå. Oppstart kl. 18.

Vi håper på å se deg der!

Avslutning for allidretten

Postet 28. november 2018 av HILadmin

Tirsdag 4. desember kl. 17.30 – 19.00 blir det avslutning for allidretten, på Fron Badeland.

Det blir 15% avslag på inngangsbilletten.

HIL spanderer forfriskninger i kafeen etterpå.

Velkommen!

Harpefoss og Sør-Fron idrettslag ønsker engasjement i diskusjon om sammenslåing

Styrene i begge lagene anbefaler ett idrettslag i Sør-Fron

 

Harpefoss og Sør-Fron idrettslag har til sammen nesten 1 000. medlemmer med stor aktivitet innenfor fotball, ski, skøyter og friidrett.  Gode anlegg og stort engasjement er et godt utgangspunkt for et nytt lag.

Sør-Fron kommune, idrettsrådet og idrettslagene inviterer alle til informasjonsmøte på Rudi gard torsdag 25. oktober kl 19.00

I dag samarbeides det allerede innenfor alle idrettsgrenene, og påtrykk for sammenslåing har kommet fra barnefamiliene.

Et felles utvalg ledet av leder i idrettsrådet Kikke Hovind har diskutert utfordringer og muligheter siden årsmøte i begge lagene i 2017.  Det har vært felles styremøter og nå inviterer styrene til informasjonsmøte der det vil bli presentert forslag til organisering, økonomi og navn på nytt lag.

«Vi håper på stort frammøte og engasjement i en viktig sak», sier leder i Harpefoss idrettslag Lars P Nyhus.

Både Harpefoss og Sør-Fron idrettslag har gode oppdaterte idrettsarenaer så sammenslåing skjer på et tidspunkt hvor ressursene kan konsentreres rundt aktiviteter.

«Foreldregenerasjonen vil bruke mindre tid på organisering og verv og mer tid til aktiviteter for barna» sier leder i Sør-Fron idrettslag Eli Blakstad

Det blir enkel servering på Rudi.

 

Kontaktpersoner:

Lars P Nyhus, leder i Harpefoss idrettslag, telefon 954 48 798

Eli Blakstad, leder i Sør-Fron idrettslag, telefon 952 41 362