Protokoll årsmøte 2021

Postet 24. mars 2021 av HILadmin

Årsprotokoll Harpefoss Idrettslag

23.mars 2021.

TIlstades;

Rannveig Brandstad, Jan Tore Baukhol, Tormod Myrvang, Rune Grøndal, Jan Grøndal, Ingunn Tvete, Gro Nylund Skurdal, Wenche Bøløkken, Egil Brenden

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag 2021.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 1.februar. 

Årsmøtet avholdes den 23.mars 19.00 på Grendahuset.

Info om smittevern og regler ble etterfulgt.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​ Velge dirigent

 • Rannveig Brandstad

Sak 3: ​Velge protokollfører

 • Wenche-Renate Bøløkken

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 • Gro Nylund
 • Rune Grøndal

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

 • Ok

Sak 6: ​Godkjenne saklisten

 • Ok

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

 • Fotball:
  • Bra at vi klarte å holde opp motivasjon til fotballspellere i løpet av våren 2020. 
 • Ski:
  • Fellesrenn på Gålå, få deltakere.
  • Dersom vi held oppe trykket i Harvolldsmorka, kanskje kan vi dra dei med etterkvart når dei blir gamlare.
  • Har mange hoppere og skiløpere i Jordalen, som er aktive der. 
  • Rekruteringa på allidretten er viktig, kanskje vi klarer å få med fleire etterkvart. 
  • Imponerende forhold i Harvoldsmorka, bra innsats av løypekjørere. Mange som brukar løypene.
 • Trim

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

 • Godkjent av årsmøtet

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1: Omgjøring av lån til tilskudd GIA

 • Årsmøtet støtter styrets vedtak på å gjere om lån til tilskudd.

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

 • Videreføre frå i fjor

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Øke fordringer til 90000 etter revisorenens innspill. 

Sak 12: Organisasjonsplan

Freeski-gruppa som vart forsøkt starta i fjor videreføres ikke pga av null aktivitet.

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre: 

-leder

Rannveig Brandstad 1 år

-nestleder

Egil Brenden 2 år

-styremedlem

Ingunn Tvete 2 år

-kasserer

Jan Tore Baukhol 2 år

13.2-Revisorer 

 • Jarleif Haugen og Tormod Myrvang

13.3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

– Grendahuset: tre representanter og vara.

 • Vara for Inger Suleng må på plass.

– GIA

–  Egil Brenden

13.4 Valgkomité:

– leder​

Monika Haverstadløkken går inn som leder 1 år

– medlemmer

Brit Toril Haugen 2 år

Marius Rolstad (Ny) 3 år

Wenche-Renate Bøløkken

Referent

Saksliste årsmøte

Postet 16. mars 2021 av HILadmin

Til medlemmer i Harpefoss idrettslag.

14.mars 2021.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 1.februar 2021. 

Årsmøtet avholdes den 23.mars 19.00 på Grendahuset.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​Velge dirigent

Sak 3: ​Velge protokollfører

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

Sak 6: ​Godkjenne saklisten

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1: Omgjøring av lån til tilskudd GIA

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg

13.1 Styre: 

-leder

-nestleder

-styremedlem

-kasserer

13.2-Revisorer 

13.3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

-Grendahuset: tre representanter og vara.

-GIA

13.4 Valgkomité:

– leder​

– medlemmer

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på 45258171 eller brandstadrannveig@gmail.com.

Med vennlig hilsen

styret Harpefoss IL

Innkalling årsmøte 2021

Postet 1. februar 2021 av HILadmin

Til medlemmene i Harpefoss idrettslag

1.februar 2021

Innkalling til årsmøte i Harpefoss idrettslag 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Harpefoss IL. 

Årsmøtet avholdes 23.mars 2021 klokka 19.00 på Grendahuset Harpefoss.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9.mars 2021 til brandstadrannveig@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på harpefossil.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harpefoss IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harpefoss IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på brandstadrannveig@gmail.com eller 45258171.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Forslag til årsmøte i: Harpefoss IL 2021

Fra:

Tittel på forslag:

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]

Skileik

Postet 11. januar 2021 av HILadmin
Endelig starter vi opp med aktivitet igjen. Skileik starter tysdag 12.januar 18.00 i Hardvoldsmorka. Velkommen!

Årsmeldinger 2020

Postet 21. april 2020 av HILadmin

6.Årsmelding ski

5.Fotball

4.Årsmelding trimgruppa 2019

3.Årsmelding 2019

Årsmøte 2020

Postet 8. mars 2020 av HILadmin

Til medlemmer i Harpefoss idrettslag.

3.april 2020.

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag 2020.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26.februar. Ny dato for årsmøtet er 20.april 19.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 17.4  her https://isonen.com/event/ck8kihbgu9o3v0a68n5gbtzqx. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

20.april og 19.00, oppstart av årsmøtet, kan lenke som sendes de påmeldte etter påmeldingsfristen benyttes for å få tilgang til møtet.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​Velge dirigent

Sak 3: ​Velge protokollfører

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

Sak 6: ​Godkjenne saklisten

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

14.1 Styre: 

– leder

– styremedlem

-styremedlem (ski)

-styremedlem (fotball)

-styremedlem (trim)

-sekretær

-revisor

 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

 

14.4 Valgkomité:

– leder​

– medlemmer

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på 45258171 eller harpefossil@gmail.com.

 

Med vennlig hilsen

styret Harpefoss IL

.

Saksliste årsmøte

Postet 4. mars 2020 av HILadmin

Til medlemmer i Harpefoss idrettslag.

2.mars 2020.

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag 2020.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 26.februar.

Årsmøtet avholdes den 11.mars på Grendahuset Harpefoss.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​Velge dirigent

Sak 3: ​Velge protokollfører

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

Sak 6: ​Godkjenne saklisten

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

14.1 Styre: 

– leder

– styremedlem

-styremedlem (ski)

-styremedlem (fotball)

-styremedlem (trim)

-sekretær

-revisor

 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

 

14.4 Valgkomité:

– leder​

– medlemmer

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på 45258171 eller harpefossil@gmail.com.

 

Med vennlig hilsen

styret Harpefoss IL

.

Årsmøte 2020

Postet 5. februar 2020 av HILadmin

Til medlemmene i Harpefoss idrettslag                                         5.februar 2020

Innkalling til årsmøte i Harpefoss idrettslag 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Harpefoss IL. 

Årsmøtet avholdes 11.mars 2020 klokka 19.00 på Grendahuset Harpefoss.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26.februar 2020 til harpefossil@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på harpefossil.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harpefoss IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harpefoss IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på harpefossil@gmail.com eller 45258171.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Forslagsskjema

 

Fellesrenn Gålå 21.januar

Postet 22. januar 2020 av HILadmin

Resultat:

https://live.eqtiming.com/51960?fbclid=IwAR1sqXuJMVDXOgpUW3-WD83ZJC_aj43UCx1xxQUCC_dSAP7BvWcq97btDPk

Legger også ved denne:

https://www.skiforbundet.no/fagportal/aktuelle-saker/2019/1/bestemmelser-om-barneidrett/

Neste fellesrenn er 18.februar!

Oversikt over aktiviteter vinteren 2020.

Postet 19. januar 2020 av HILadmin

Måndag: Karusellrenn hopp 18.00 i Jordalen (905 98 616)

Tysdag: Langrenn 18.00 (991 58 159)

Onsdag:

Kombinerttrening 18.00 (45258171)

Freeskikjøring 18.00 (991 58 159)

Torsdag:

Innendørstrening for barn fra 18.00 (910 07 332)

Hopptrening i Jordalen 18.00 (905 98 616)


Fredag: Voksentrim 18.00. Vi deler hallen i to. Innebandy+ variert ballspill/styrketrening (970 17 916)