HOPPSKOLE 2020

Lyst til å hoppe på ski?

Sesongen 2019- 2020 arrangeres Kristian Brenden Hoppskole og Raw Air Akademi i Jordalen Hopp/Tinde Arena. Aldersgruppe: 4- 12 år.

 

Lørdag 11.01.2020 kl. 11.30- 13.00

Søndag 26.01.2020 kl. 11.00- 13.00

Søndag 02.02.2020 kl. 11.00- 13.00

Lørdag 15.02.2020 kl. 11.00- 13.00

Lørdag 28.03.2020 kl. 11.30- 13.00

 

Ta med hjelm, langrennski eller hoppski hvis du har. 

Jordalen har noe hopputstyr til utlån hvis du ønsker å prøve! 

 

Har du spørsmål? Ring Atle Kolloen (90 69 03 34), Egil Brenden (90 59 86 16), eller Torfinn Scheie (95 88 38 88)

Velkommen!

 

 

Arbeid med planer for et nytt idrettslag

For å få til et godt idrettslag som alle vil trives i, så trengs det gode innspill og synspunkter. Den 8. mars har vi valget om vi skal velge å gå inn i et nytt idrettslag eller bestå som Harpefoss Idrettslag. Styrene i både Sør-Fron Idrettslag og Harpefoss Idrettslag har som mandat fra sine årsmøter å legge fram en plan for et nytt lag. Resultatet vises i vår Klubbhåndbok.  Arbeidet med å beskrive og planlegge en ny klubb har vært omfattende og inspirerende. Uansett utfall av valget den 8. så trengs alle ildsjeler, hjelpere, foreldre og barn. Klubbhåndboka gir oss noen rammer, men det er folk som skaper aktivitet. Sammen skal vi skape liv og moro i bygda vår.

Valget den 8. er et reelt valg. Fint at spørsmål og innspill kommer fram. Da virker demokratiet i idretten vår. Legger ved en beskrivelse av prosesser som er gjort som et svar og kanskje som en utdypning til det som kom fram i et leserinnlegg i media.

Sportsklubben Sør-Fron arbeid fram til årsmøte

Vel møtt den 8. mars!

Informasjon om veien videre for HIL

OBS! Norges Idrettsforbund har problem med sine servere. Dette har ført til at vår utsendte sms ikke har gått ut og svar som evt. er gitt ikke kommer oss i hende. Vi beklager dette og må finne på en annen måte å få inn svar på.

Mange medlemmer og tillitsvalgte har gjennom lengre tid etterlyst et større samarbeid og eventuell sammenslåing med våre naboer Sør-Fron Idrettslag.

Styret har sammen med en utnevnt arbeidsgruppe arbeidet med å se på fordeler og ulemper av sammenslåing. Det har vært avholdt informasjonsmøte, der resultatet av arbeidet ble lagt fram. Saken var oppe til avstemming i vårt årsmøte.  Resultatet ble at 11 medlemmer stemte mot videre samarbeidsutredning, mens 12 var for.

Argumentene for har vært:

  • Færre barn i framtida tvinger fram større samarbeid for å kunne lage et godt nok tilbud
  • Enklere å få tak i nok tillitsvalgte, styremedlemmer og sponsorer
  • Enklere å samarbeide om tilbud til barn
  • Større mulighet til å utvikle idrettslaget videre, f.eks med egen ansatt.

Argumenter mot har vært:

  • vanskeligere å få dugnadshjelp i et felles lag
  • frykter for at våre anlegg blir nedbygd
  • prosessen har gått for raskt

Styret har vært, og har fortsatt en klar overvekt, i at vi ønsker å arbeide med en sammenslutningsavtale. I styremøtet hadde vi opp denne saken til vurdering. Det var 3 alternativer til vedtak.
1. avslutte prosess
2. fortsette prosess med bakgrunn i vedtak på årsmøtet
3. be medlemmene om å si sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Et samlet styre velger å gå for alternativ 3. Grunnen er at vi ønsker å være lydhøre for å få et riktigere bilde av hva medlemmene mener. På årsmøtet var det 23 stemmeberettigede. Dette mener styret ikke er et godt nok grunnlag for å arbeide videre med sammenslutningsavtale. Antallet som stemte harmonerer  også dårlig med at vi har 504 medlemmer i HIL. De som var skeptiske har også gode argumenter som vi ønsker å verdsette og respektere .

Det er også verd å merke seg at foreldre og yngre medlemmer ikke deltok i denne avstemmingen. Denne gruppa er de som har ytret seg klarest med sine meninger om fordeler med sammenslåing. Det er slik at det er årsmøtet og personlig frammøte som er avgjørende. Slik er demokratiet i idretten.

Vi vil gjøre følgende:
Sende ut en sms til alle stemmeberettigede i Harpefoss Idrettslag. Disse skal da besvare denne med å se om de vil at vi skal arbeide videre eller ikke. Vi vil ha inn svar raskt. Om dere har klare meninger om dette så oppfordrer vi sterkt til å delta på denne. Svarfrist, med FOR eller MOT samarbeid er den 22.04

Husk at om dere stemmer FOR, så vil vi i arbeidsgruppen likevel arbeide for at våre anlegg skal bestå og vi vil løpende vurdere om dette er riktig. Forhandlinger kan avbrytes underveis. Vårt forslag til vedtak da skal tas opp i årsmøte 2018 og stemmes over. Her kreves det et 2/3 flertall ved votering.

styret i Harpefoss Idrettslag

Medlemsmøte.

Styre i Harpefoss idrettslag inviterer til medlemsmøte på Harpefoss Grendahus

Torsdag 15 mars kl.19.00.

Leder i idrettsrådet Kikke Hovind vil orientere om hvor langt arbeidet med en eventuel sammenslåing av Harpefoss il og Sør-Fron il er kommet. Idrettslaget vil informere om veien videre.

Deretter er ordet fritt.

Invitasjon til skileik.

Skigruppa i Sør-Fron idrettslag inviterer skolebarn i 1 og 2 klasse og barnehagebarn født 2012 og 2013 til skileik og aktiviteter på ski. Eldre barn kan også være med.

  • Mandag 5/2 kl.17.30
  • Søndag 18/2 kl.10.30. Vi fyrer opp bålpanna denne dagen, ta gjerne med pølser eller annet så tar vi felles lunsj.
  • Mandag 12/3 kl.17.30

Oppmøte i lysløypa i Lia. Der holder vi på ca 1 time med lek og morro på ski. Alle barn må ha med seg en voksen. Kuldegrense – 14.

Ved spørsmål kontakt Hanne:99275711

 

Allidrett.

Allidrett høsten 2017 Sør-Fron Kulturhus og Hardvollsmorka

Vi starter opp med allidrett 10. oktober 2017. Dette skjer mellom kl. 18.00-19.00.
Vi har per. dags dato ingen til å ha klatringa, men håper vi får organisert det i løpet av høsten. Si gjerne fra dersom du kjenner noen som kan bidra.
Det vil også i år bli sykling i Hardvollsmorka (husk hjelm og refleksvest). Ansvarlig Henning Nystuen. 
Selve gjennomføringa av allidretten vil være foreldrebasert, så det er fint om alle er med og hjelper til. Dette gjelder også syklinga i Hardvollsmorka.
Tirsdag 10.oktober
Klatring:
3-5år: Eva Enget og Brit Torill haugen
6år og oppover: Sigrid Øverlie Kjorstad og Isabell Bredeveien
Tirsdag 17. oktober
Klatring:
3-5 år: Anette Rolstad og Aud Hytten
6år og oppover: Cato Joten og Anders Morken

Tirsdag 24. oktober
3-5år : Elin Ekre og Raimonda Petruleviciute-Leliuniene
6 år og oppover: Tor Doseth og Bjørn Bratlien

Tirsdag 31. oktober
3-5år : Gudveig Flittie Skurdal og Solveig Wangen
6 år og oppover: Wenche Rønningen og Mette Mari Aurmo

Tirsdag 7.november
3-5år: Helene Amblie Solerød og Hanne Granslåen
6 år og oppover: Dzemal Konjodzic og Jo Sæther

Tirsdag 14.november
3-5år: Knut Skårvold og Jan Grøndal
6 år og oppover: Bodil Amerud og Silje Bjørke

Tirsdag 21.november
3-5år : Kari Gryttingslien og Ellen Marie Eriksen
6 år og oppover: Siv Sandbuløkken og Gro Nylund

Tirsdag 28. november
3-5år : Ingvild Engum og Brit Torill Haugen
6 år og oppover: Jostein Kjorstad og Eva Enget
De som ikke kan stille, må selv skaffe stedfortreder.
Avslutningen på allidretten vil vi komme tilbake til. VELKOMMEN!