Nyheter Archive

Informasjon om veien videre for HIL

Postet 16. april 2018 av Lars Nyhus

OBS! Norges Idrettsforbund har problem med sine servere. Dette har ført til at vår utsendte sms ikke har gått ut og svar som evt. er gitt ikke kommer oss i hende. Vi beklager dette og må finne på en annen måte å få inn svar på.

Mange medlemmer og tillitsvalgte har gjennom lengre tid etterlyst et større samarbeid og eventuell sammenslåing med våre naboer Sør-Fron Idrettslag.

Styret har sammen med en utnevnt arbeidsgruppe arbeidet med å se på fordeler og ulemper av sammenslåing. Det har vært avholdt informasjonsmøte, der resultatet av arbeidet ble lagt fram. Saken var oppe til avstemming i vårt årsmøte.  Resultatet ble at 11 medlemmer stemte mot videre samarbeidsutredning, mens 12 var for.

Argumentene for har vært:

  • Færre barn i framtida tvinger fram større samarbeid for å kunne lage et godt nok tilbud
  • Enklere å få tak i nok tillitsvalgte, styremedlemmer og sponsorer
  • Enklere å samarbeide om tilbud til barn
  • Større mulighet til å utvikle idrettslaget videre, f.eks med egen ansatt.

Argumenter mot har vært:

  • vanskeligere å få dugnadshjelp i et felles lag
  • frykter for at våre anlegg blir nedbygd
  • prosessen har gått for raskt

Styret har vært, og har fortsatt en klar overvekt, i at vi ønsker å arbeide med en sammenslutningsavtale. I styremøtet hadde vi opp denne saken til vurdering. Det var 3 alternativer til vedtak.
1. avslutte prosess
2. fortsette prosess med bakgrunn i vedtak på årsmøtet
3. be medlemmene om å si sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Et samlet styre velger å gå for alternativ 3. Grunnen er at vi ønsker å være lydhøre for å få et riktigere bilde av hva medlemmene mener. På årsmøtet var det 23 stemmeberettigede. Dette mener styret ikke er et godt nok grunnlag for å arbeide videre med sammenslutningsavtale. Antallet som stemte harmonerer  også dårlig med at vi har 504 medlemmer i HIL. De som var skeptiske har også gode argumenter som vi ønsker å verdsette og respektere .

Det er også verd å merke seg at foreldre og yngre medlemmer ikke deltok i denne avstemmingen. Denne gruppa er de som har ytret seg klarest med sine meninger om fordeler med sammenslåing. Det er slik at det er årsmøtet og personlig frammøte som er avgjørende. Slik er demokratiet i idretten.

Vi vil gjøre følgende:
Sende ut en sms til alle stemmeberettigede i Harpefoss Idrettslag. Disse skal da besvare denne med å se om de vil at vi skal arbeide videre eller ikke. Vi vil ha inn svar raskt. Om dere har klare meninger om dette så oppfordrer vi sterkt til å delta på denne. Svarfrist, med FOR eller MOT samarbeid er den 22.04

Husk at om dere stemmer FOR, så vil vi i arbeidsgruppen likevel arbeide for at våre anlegg skal bestå og vi vil løpende vurdere om dette er riktig. Forhandlinger kan avbrytes underveis. Vårt forslag til vedtak da skal tas opp i årsmøte 2018 og stemmes over. Her kreves det et 2/3 flertall ved votering.

styret i Harpefoss Idrettslag

Resultater klubbmesterskap fristil

Postet 20. februar 2018 av HILadmin

Klubbmesterskap fristil Resultat_20_02_2018_19_08_56

Årsmøte Harpefoss IL

Postet 15. februar 2018 av HILadmin

Harpefoss idrettslag avholder årsmøte i Harpefoss grendahus Torsdag 22.03.2018 kl 19.00

Vanlige årsmøte saker

Saker som du vil at årsmøte skal behandle må være styret i hende senest 07.03.2018

Fullstendig saksliste vil bli lagt ut på vår hjemmeside og facebook side en uke før Årsmøtet .

Saker sendes til frode@mrent.no

Styret

Invitasjon til skileik.

Postet 3. februar 2018 av Lars Nyhus

Skigruppa i Sør-Fron idrettslag inviterer skolebarn i 1 og 2 klasse og barnehagebarn født 2012 og 2013 til skileik og aktiviteter på ski. Eldre barn kan også være med.

  • Mandag 5/2 kl.17.30
  • Søndag 18/2 kl.10.30. Vi fyrer opp bålpanna denne dagen, ta gjerne med pølser eller annet så tar vi felles lunsj.
  • Mandag 12/3 kl.17.30

Oppmøte i lysløypa i Lia. Der holder vi på ca 1 time med lek og morro på ski. Alle barn må ha med seg en voksen. Kuldegrense – 14.

Ved spørsmål kontakt Hanne:99275711

 

Resultater Karusellrenn 30/1

Postet 30. januar 2018 av HILadmin

Resultat_30_01_2018_19_05_14

Supersalg BJ treningsdresser

Postet 19. januar 2018 av HILadmin

30% på HIL dresser med gammel BJ logo , vi har noen jakker, bukser og vester til voksne.

Vi vil sitte på folkets hus Onsdag 24 Januar kl 1800-2100. Denne kvelden vil det også bli mulighet til å bestille seg nye dresser.

Møt opp så kanskje du kan gjøre et kupp !!

Salg av bestilte treningsdresser Folkets Hus Tirsdag 15.12.15 fra kl 18-21

Priser gamle dresser:

Jakke dame/herre : kr 930

Bukse dame/herre : kr 620

Vest dame/herre: kr 499

Bukse junior/barn: kr 400

Jakke junior/barn: kr 550

Priser nye dresser: 

Jakke dame/herre : kr 1500

Bukse dame/herre : kr 980

Vest dame/herre: kr 870

Bukse junior/barn: kr 600

Jakke junior/barn: kr 800

Vest junior/barn: kr 660

Påmelding fellesrenn Gålå 16/1.

Postet 13. januar 2018 av HILadmin

Påmelding for fellesrennet på Gålå kan du gjøre på linken nedenfor. Fint om flest mulig gjør det på forhånd.

Dette er med å lette jobben for tidtakerne med å få iorden startlista på lysløyperennet.

http://www.eqtiming.no/quick/index.php?page=eqtevent&eventuid=39973&sport=2-138-277-258-267-377&focusuid=39411

 

Lysløyperenn 2018

Postet 7. januar 2018 av HILadmin

Lysløyperenn 2018

9.Januar Hardvollsmorka-Fristil
Startnr; Bodil Amrud Drikke; Gudveig F.Skurdal Starter; Tom Erik Amundsen Tidtaking; Kjetil Nyhus og Henning Nystuen, Speaker; Frode Melgårdshagen

16.januar Gålå Fellesrenn-Klassisk

23.januar Lia-fristil

30.januar Hardvollsmorka- Klassisk
Startnr; Sigrid Marie Haverstad, Drikke; Gro Nylund Skurdal, Starter; Anders Morken, Tidtaking; Ivar Brendstuen og Rune Grøndal, Speaker; Henning Nystuen

6.februar Gålå Fellesrenn-Skicross

13.Februar Lia-Klassisk

20.februar Hardvollsmorka-Fristil Klubbmesterskap
Startnr; Silje Bjørke Drikke; Solveig Wangen Starter; Ola Kjorstad; Tidtaking; Kjetil Nyhus og Robert Frithjofsen Speaker; Frode Melgårdshagen

27.februar VINTERFERIE

6.mars Lia-Klassisk-Klubbmesterskap

13.mars Gålå Fellesrenn-Fristil

20.mars Hardvollsmorka-Langrennscross
Startnr; Kari Gryttingslien Drikke; Ingunn Tvete Starter; Ola Morset Tidtaking;Kjetil Nyhus og Bjørn Bratlien Speaker; Henning Nystuen

27.mars PÅSKE

3.april Gålå-Fristil

Lysløyperenn vinteren 2018

Postet 7. januar 2018 av HILadmin

Lysløyperenn vinteren 2018

Også i år blir det i samarbeid mellom Sør-Fron, Harpefoss og Gålå idrettsanlegg, dvs at nokre renn blir i Lia, nokre i Hardvollsmorka og nokre på Gålå. Dersom det ikkje er føre i Lia, flyttar vi til Hardvollsmorka og er det ikkje føre der heller så blir det på Gålå. Vi kryssar fingrane for ein fin vinter. Følg med på heimesidene for oppdateringar før renna.

Påmelding fra kl 17.30. Barn i løypa (opp til og med 7 år)starter kl 18.00.Lysløyperenn startar kl 18.30. Påmelding innan kl. 18.15. Tidtaking på alle renn (men ikkje rangering for dei minste). Det er skileik for dei minste før eventuell start i lysløypa.

Alder på barna er det året som dei fyllar i 2018. For barn opp til og med 7 år blir det ei løype som passar for årstrinna. 8 ,9 og 10 år går 1km, 11 og 12 år går 2km, 13 og 14 år går 3km. 15 år og eldre går i utgangspunktet 5 og 10km.

Ansvarleg for skileiken er alle foreldrene som er tilstades! Langrennsutvalet har sett opp arrangørstab og håpar at alle kan møte på sin plass. (Arrangørstaben er ikkje heilt klar enda). Vi håpar dette vil gå like greit som før om åra.

Første lysløyperenn er i Hardvollsmorka tirsdag 9.januar.

Allidrett.

Postet 26. september 2017 av Lars Nyhus

Allidrett høsten 2017 Sør-Fron Kulturhus og Hardvollsmorka

Vi starter opp med allidrett 10. oktober 2017. Dette skjer mellom kl. 18.00-19.00.
Vi har per. dags dato ingen til å ha klatringa, men håper vi får organisert det i løpet av høsten. Si gjerne fra dersom du kjenner noen som kan bidra.
Det vil også i år bli sykling i Hardvollsmorka (husk hjelm og refleksvest). Ansvarlig Henning Nystuen. 
Selve gjennomføringa av allidretten vil være foreldrebasert, så det er fint om alle er med og hjelper til. Dette gjelder også syklinga i Hardvollsmorka.
Tirsdag 10.oktober
Klatring:
3-5år: Eva Enget og Brit Torill haugen
6år og oppover: Sigrid Øverlie Kjorstad og Isabell Bredeveien
Tirsdag 17. oktober
Klatring:
3-5 år: Anette Rolstad og Aud Hytten
6år og oppover: Cato Joten og Anders Morken

Tirsdag 24. oktober
3-5år : Elin Ekre og Raimonda Petruleviciute-Leliuniene
6 år og oppover: Tor Doseth og Bjørn Bratlien

Tirsdag 31. oktober
3-5år : Gudveig Flittie Skurdal og Solveig Wangen
6 år og oppover: Wenche Rønningen og Mette Mari Aurmo

Tirsdag 7.november
3-5år: Helene Amblie Solerød og Hanne Granslåen
6 år og oppover: Dzemal Konjodzic og Jo Sæther

Tirsdag 14.november
3-5år: Knut Skårvold og Jan Grøndal
6 år og oppover: Bodil Amerud og Silje Bjørke

Tirsdag 21.november
3-5år : Kari Gryttingslien og Ellen Marie Eriksen
6 år og oppover: Siv Sandbuløkken og Gro Nylund

Tirsdag 28. november
3-5år : Ingvild Engum og Brit Torill Haugen
6 år og oppover: Jostein Kjorstad og Eva Enget
De som ikke kan stille, må selv skaffe stedfortreder.
Avslutningen på allidretten vil vi komme tilbake til. VELKOMMEN!