Årsmøte HIL 2013

Minner alle medlemmer på årsmøtet i Harpefoss Idrettslag.

Søndag 23.03 kl. 1900 på Grendahuset.

Fint om du møter opp og blir med å påvirker din egen klubb.
Vanlige årsmøtesaker, som økonomi – budsjett og valg.

Vel møtt!

Årsmøte 2012

Klikk på denne Årsmelding_2012 for å lese årsmeldingen for hovedlaget for 2012

Klikk på Ny_lovnorm_for idrettslag for å lese mer m hvilke regler vi som idrettslag skal forholde oss til. Styret i HIL har godkjent denne, med de endringer som er ligger.

Klikk på politiattest_brosjyre_uten%20tlf__bokmaal_2010 for å lese hvilke regler som finnes for arbeid sammen med barn. Terje Skurdal er valgt til vår kontaktperson. Reglene er laget for at det skal være trygt for barn å være sammen med voksne.