refÅrsmøter Archive

Årsmeldinger 2020

Postet 21. april 2020 av HILadmin

6.Årsmelding ski

5.Fotball

4.Årsmelding trimgruppa 2019

3.Årsmelding 2019

Årsmeldinger 2013

Postet 8. april 2014 av Lars Nyhus

Her er årsmeldingen for de ulike deler av klubben

Årsmelding_2013 HIL

Årsmelding fotballgruppa 2013

Årsmelding 2013 Trim

Årsmøte HIL 2013

Postet 3. mars 2014 av Lars Nyhus

Minner alle medlemmer på årsmøtet i Harpefoss Idrettslag.

Søndag 23.03 kl. 1900 på Grendahuset.

Fint om du møter opp og blir med å påvirker din egen klubb.
Vanlige årsmøtesaker, som økonomi – budsjett og valg.

Vel møtt!

Invitasjon til Ekstraordinært årsmøte

Postet 11. desember 2013 av Lars Nyhus

Den 6.1.14 kl. 19.00 avholdes ekstraordinært årsmøte på Grendahuset.

Les mer om dette i dokumentet ekstraordinært årsmøte hil 2013

MØTET ER UTSATT – FØLG MED HER FOR NY DATO

Årsmøte 2012

Postet 21. juni 2013 av Lars Nyhus

Klikk på denne Årsmelding_2012 for å lese årsmeldingen for hovedlaget for 2012

Klikk på Ny_lovnorm_for idrettslag for å lese mer m hvilke regler vi som idrettslag skal forholde oss til. Styret i HIL har godkjent denne, med de endringer som er ligger.

Klikk på politiattest_brosjyre_uten%20tlf__bokmaal_2010 for å lese hvilke regler som finnes for arbeid sammen med barn. Terje Skurdal er valgt til vår kontaktperson. Reglene er laget for at det skal være trygt for barn å være sammen med voksne.