Ope dag i Øvre Skar søndag 4.juni 2017

Program:

Frå kl 13.30    Kaffeservering

14.30   markering av at infotavle er på plass med historie og stoff frå dagleglivet i Skarheimane.

Kulturinnslag med Eline og Arild Skar.

Til Skar kan du kome på fleire måtar:

Pilegrimsleia frå nord med start oppe i Sødorp.

DNT stigen frå Harpefossdammen.

Pilegrimsleia frå sør der du kan kjøre fram til bommen i Skarvegen.

Denne dagen  er det og organisert Pilegrimsvandring med start frå Dale-Gudbrands gard kl 10.30  med ein stans ved Sør-Fron kyrkje, der det er gudsteneste frå 11.00-|12.00. Så går turen vidare, og ein reknar med å vere i Skar ca kl 14.15

Vel møtt