Årsmøte Harpefoss IL

Harpefoss idrettslag avholder årsmøte i Harpefoss grendahus Torsdag 22.03.2018 kl 19.00

Vanlige årsmøte saker

Saker som du vil at årsmøte skal behandle må være styret i hende senest 07.03.2018

Fullstendig saksliste vil bli lagt ut på vår hjemmeside og facebook side en uke før Årsmøtet .

Saker sendes til frode@mrent.no

Styret