Vi inviterer til informasjonsmøte på Rudi gard 25. oktober

Harpefoss og Sør-Fron idrettslag ønsker engasjement i diskusjon om sammenslåing

Styrene i begge lagene anbefaler ett idrettslag i Sør-Fron

 

Harpefoss og Sør-Fron idrettslag har til sammen nesten 1 000. medlemmer med stor aktivitet innenfor fotball, ski, skøyter og friidrett.  Gode anlegg og stort engasjement er et godt utgangspunkt for et nytt lag.

Sør-Fron kommune, idrettsrådet og idrettslagene inviterer alle til informasjonsmøte på Rudi gard torsdag 25. oktober kl 19.00

I dag samarbeides det allerede innenfor alle idrettsgrenene, og påtrykk for sammenslåing har kommet fra barnefamiliene.

Et felles utvalg ledet av leder i idrettsrådet Kikke Hovind har diskutert utfordringer og muligheter siden årsmøte i begge lagene i 2017.  Det har vært felles styremøter og nå inviterer styrene til informasjonsmøte der det vil bli presentert forslag til organisering, økonomi og navn på nytt lag.

«Vi håper på stort frammøte og engasjement i en viktig sak», sier leder i Harpefoss idrettslag Lars P Nyhus.

Både Harpefoss og Sør-Fron idrettslag har gode oppdaterte idrettsarenaer så sammenslåing skjer på et tidspunkt hvor ressursene kan konsentreres rundt aktiviteter.

«Foreldregenerasjonen vil bruke mindre tid på organisering og verv og mer tid til aktiviteter for barna» sier leder i Sør-Fron idrettslag Eli Blakstad

Det blir enkel servering på Rudi.

 

Kontaktpersoner:

Lars P Nyhus, leder i Harpefoss idrettslag, telefon 954 48 798

Eli Blakstad, leder i Sør-Fron idrettslag, telefon 952 41 362