Fellesrenn Gålå 21.januar

Resultat:

https://live.eqtiming.com/51960?fbclid=IwAR1sqXuJMVDXOgpUW3-WD83ZJC_aj43UCx1xxQUCC_dSAP7BvWcq97btDPk

Legger også ved denne:

https://www.skiforbundet.no/fagportal/aktuelle-saker/2019/1/bestemmelser-om-barneidrett/

Neste fellesrenn er 18.februar!