Saksliste årsmøte

Til medlemmer i Harpefoss idrettslag.

14.mars 2021.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 1.februar 2021. 

Årsmøtet avholdes den 23.mars 19.00 på Grendahuset.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​Velge dirigent

Sak 3: ​Velge protokollfører

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

Sak 6: ​Godkjenne saklisten

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1: Omgjøring av lån til tilskudd GIA

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg

13.1 Styre: 

-leder

-nestleder

-styremedlem

-kasserer

13.2-Revisorer 

13.3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

-Grendahuset: tre representanter og vara.

-GIA

13.4 Valgkomité:

– leder​

– medlemmer

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på 45258171 eller brandstadrannveig@gmail.com.

Med vennlig hilsen

styret Harpefoss IL