Protokoll årsmøte 2021

Årsprotokoll Harpefoss Idrettslag

23.mars 2021.

TIlstades;

Rannveig Brandstad, Jan Tore Baukhol, Tormod Myrvang, Rune Grøndal, Jan Grøndal, Ingunn Tvete, Gro Nylund Skurdal, Wenche Bøløkken, Egil Brenden

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag 2021.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 1.februar. 

Årsmøtet avholdes den 23.mars 19.00 på Grendahuset.

Info om smittevern og regler ble etterfulgt.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​ Velge dirigent

 • Rannveig Brandstad

Sak 3: ​Velge protokollfører

 • Wenche-Renate Bøløkken

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 • Gro Nylund
 • Rune Grøndal

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

 • Ok

Sak 6: ​Godkjenne saklisten

 • Ok

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

 • Fotball:
  • Bra at vi klarte å holde opp motivasjon til fotballspellere i løpet av våren 2020. 
 • Ski:
  • Fellesrenn på Gålå, få deltakere.
  • Dersom vi held oppe trykket i Harvolldsmorka, kanskje kan vi dra dei med etterkvart når dei blir gamlare.
  • Har mange hoppere og skiløpere i Jordalen, som er aktive der. 
  • Rekruteringa på allidretten er viktig, kanskje vi klarer å få med fleire etterkvart. 
  • Imponerende forhold i Harvoldsmorka, bra innsats av løypekjørere. Mange som brukar løypene.
 • Trim

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

 • Godkjent av årsmøtet

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1: Omgjøring av lån til tilskudd GIA

 • Årsmøtet støtter styrets vedtak på å gjere om lån til tilskudd.

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

 • Videreføre frå i fjor

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Øke fordringer til 90000 etter revisorenens innspill. 

Sak 12: Organisasjonsplan

Freeski-gruppa som vart forsøkt starta i fjor videreføres ikke pga av null aktivitet.

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre: 

-leder

Rannveig Brandstad 1 år

-nestleder

Egil Brenden 2 år

-styremedlem

Ingunn Tvete 2 år

-kasserer

Jan Tore Baukhol 2 år

13.2-Revisorer 

 • Jarleif Haugen og Tormod Myrvang

13.3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

– Grendahuset: tre representanter og vara.

 • Vara for Inger Suleng må på plass.

– GIA

–  Egil Brenden

13.4 Valgkomité:

– leder​

Monika Haverstadløkken går inn som leder 1 år

– medlemmer

Brit Toril Haugen 2 år

Marius Rolstad (Ny) 3 år

Wenche-Renate Bøløkken

Referent