Saksliste

Til medlemmer i Harpefoss idrettslag.

23.februar 2022.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag 2022.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 30.januar. 

Årsmøtet avholdes den 9.mars 19.00 på Grendahuset.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​Velge dirigent

Sak 3: ​Velge protokollfører

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

Sak 6: ​Godkjenne saklisten

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1: ingen innkomne før frist. 

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12:Organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre: 

-leder

-sekretær

-styremedlem fotball

-styremedlem ski

-styremedlem trim

13.2-Revisorer 

13.3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

-Grendahuset: tre representanter og to faste representanter, samt en vara.

-GIA

13.4 Valgkomité:

– leder​

– medlemmer

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontakte Egil Brenden (egbrende@bbnett.no)

Med vennlig hilsen

styret Harpefoss IL

.