Ekstraordinært årsmøte


Til medlemmene i Harpefoss IL
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Harpefoss Idrettslag.
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte
Årsmøtet avholdes27.03.22 kl 19.00 på Grendahuset.
Fullstendig sakliste ligger under.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harpefoss IL i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Harpefoss idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Egil Brenden kontaktes på egbrende@bbnett.no eller 90598616.
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Sakliste og saksdokumenter for ekstraordinært årsmøte i Harpefoss IL
Under følger saklisten for det ekstraordinære årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Foreta valg av styre:

  • leder på valg INGEN KANDIDAT
  • nestleder ikke på valg Egil Brenden
  • sekretær ikke på valg Helene Amblie Solerød
  • kasserer ikke på valg Jan Tore Baukhol
  • styremedlem ikke på valg Ingunn Tvete
  • styremedlem ikke på valg Jan Grøndal
  • styremedlem fotball ikke på valg Ole Martin Haugaasen. Vara ikke på valg Marius Hermanson.
  • styremedlem ski forslag fra valgkomitè Kathrine Klevstadberget. Vara ikke på valg Ola Morset.
  • styremedlem trim på valg INGEN KANDIDAT