Saksliste årsmøte 2023

Til medlemmer i Harpefoss idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Harpefoss idrettslag 2023.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 7.februar. 

Årsmøtet avholdes den 19.mars kl. 19.00 på Grendahuset.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: ​Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:​Velge dirigent

Sak 3: ​Velge protokollfører

Sak 4: ​Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: ​Godkjenne innkallingen

Sak 6: ​Godkjenne sakslisten

Sak 7: ​Behandle idrettslagets årsberetning, trimberetning, fotballberetning og skiberetning.

Sak 8: ​Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

 9.1: ingen innkomne før frist. 

Sak 10:​Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. 

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1 Styre: 

-leder

-nestleder

-styremedlem 

– representant til Harpefoss grendahus

12.2 Valgkomité:

– medlemmer

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontakte Egil Brenden (egbrende@bbnett.no)

Med vennlig hilsen

styret Harpefoss IL