Innkalling til årsmøte 2024

Til medlemmer i Harpefoss idrettslag!

Styret innkaller herved til årsmøte i Harpefoss IL. Årsmøtet avholdes søndag 17.mars 2024 klokka 19.00 på Grendahuset Harpefoss.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9.mars 2024 til myrvangtormod@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på harpefossil.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harpefoss IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harpefoss IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på myrvangtormod@gmail.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret