Sakliste for årsmøte i Harpefoss idrettslag 2024.

Årsmøtet avholdes den 17.mars kl. 19.00 på Harpefoss Grendahus
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne sakslisten
Sak 7: Behandle årsmelding hovedlaget, fotballgruppa, skigruppa og trimgruppa
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap for 2023 og styrets budsjettforslag for 2024
Sak 9: Behandle forslag og saker. Sak til behandling på årsmøtet:
9.1: Forslag om å vurdere sammenslåing med Sør-Fron il på grunn av
skolesammenslåing
.Sak 10:Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
Sak 11: Valg

Med vennlig hilsen
styret Harpefoss IL