Protokoll fra årsmøte 2024

Her finner du protokoll fra årsmøtet 17.03.2024: Signert protokoll årsmøte 2024

I sak 9 ble det gjort følgende vedtak: «Det nye styret skal jobbe med prosess for en mulig sammenslåing med Sør-Fron IL».

Det må gjennomføres ekstraordinært årsmøte for å fylle vervene som mangler.

Dato: Søndag 14. april kl 19.00

Saksliste:

  • Valg av leder
  • Valg av gruppeleder ski
  • Valg av gruppeleder fotball
  • Valg av gruppeleder trim

Se fullstendig innkalling til ekstraordinært årsmøte her: Ekstraordinært årsmøte søndag 14. april 2024