Årsmøte HIL 2013

Minner alle medlemmer på årsmøtet i Harpefoss Idrettslag.

Søndag 23.03 kl. 1900 på Grendahuset.

Fint om du møter opp og blir med å påvirker din egen klubb.
Vanlige årsmøtesaker, som økonomi – budsjett og valg.

Vel møtt!