Informasjon om 2014 løpet

Vi ønsker at løpet i år skal bli bedre, større og raskere!

Følg med her  eller på  https://www.facebook.com/SkuteilnRettOpp

 

Løypebeskrivelse.

Start ved Fron Badeland og krysser E6 via undergang.

Følger så tursti opp i byggefeltet Moarusta og videre på sti merket med rød maling og skilting til Skutelen.

Stien oppover vil ha noen kryssende stier som ikke er avsperret. Ved Trumhaugen er det drikkestasjon og Røde Kors.

Løypa følger en skogsbilveg videre oppover før løypa flater litt ut siste 900 meter før mål.
Merking:

-Røde piler(nedre del av løypa)

-Rød maling på tre/steiner.

-Turskilt Skutelen.

 

Praktisk informasjon til tilskuere:

Ønsker du å være på toppen og se deltagerene komme i mål ?

Raskeste og korteste veg til toppen er å kjøre E6 sørover fra startområde. Kjør av mot Kvarvet og følg vegen oppover i ca 6 km. Parkering ved Åsen og følg stien som er merket/skiltet til Skutelen.