Styret i Harpefoss idrettslag

Leder – Lars P. Nyhus
lars.nyhus@bbnett.no
Tel: 954 48 798
Kasserer  – Helene Amblie Solerød
helene_a_s@hotmail.com  
Nestleder – Egil Brenden
egbrende@bbnett.no
Sekretær – Kari Gryttingslien
kari.gry@hotmail.com
Gruppeleder fotball – Jo Sæther
josae@online.no
Gruppeleder trim – Andreas Paulsen
andreaspau@gmail.com
Gruppeleder Ski – Miia Tuovila
miiatuovila74@gmail.com

 Styremedlem – Ola Morset
ola.morset@gmail.com
Styremedlem – Silje Kristine Bjørke
siljekb@hotmail.com