Oppdatering andeløp

Postet 27. juni 2018 av HILadmin

2018-06-27_1109

Referat styremøte #6 2018

Postet 19. juni 2018 av HILadmin

Referat styremøte nr 6 2018

Andeløpet utsettes

Postet 7. juni 2018 av HILadmin

På grunn av lav vannføring i Skurdalsåa må vi dessverre utsette andeløpet. Følg med, ny dato kommer!

Andeløp_utsatt

Bli med på dugnader!

Postet 3. mai 2018 av HILadmin

Dugnad i Brudalen 9. mai, kl. 18

Ta med rive og annet ryddeutstyr så møtes til ei hyggelig arbeidsøkt på og rundt fotballbana i Brudalen.


Søppelplukkedugnad den 14. mai.
I år som i fjor har vi tatt på oss søppelplukking langs veier i Sør-Fron.
Møt opp med godt skotøy, hansker og refleksvest (vi har også noen lånevester).

Oppmøte: Brudalen kl. 17.30

Referat styremøte #4 2018

Postet 29. april 2018 av HILadmin

Referat styremøte nr 4 2018

Arbeidet med eventuell sammenslåing med SFIL

Postet 23. april 2018 av HILadmin

Vi ba om råd om hva vi burde gjøre med videre samtaler med Sør-Fron Idrettslag om en eventuell sammenslåing.

65 personer mente at vi burde fortsette samtaler mens 30 personer var mot dette. Styret i HIL velger derfor å fortsette arbeidet. Vi vil respektere og ta hensyn til de argumenter som har framkommet i diskusjonen. Gruppen vil arbeide for å få til gode løsninger for Harpefoss. En sammenslutningsavtale vil bli stemt over i neste årsmøte.

I alt hadde vi 302 telefonnummer med stemmeberettigede. Det gikk ut 279 meldinger. 34 %. valgte å gi oss et råd. Vi anser dette som et representativt utvalg.

Takk for hjelpen!
Mange hilsener fra styret i Harpefoss Idrettslag.

Fronscup 2018

Postet 18. april 2018 av HILadmin

Den 14. april arrangerte vi den årlige Fronscupen i samarbeid med Vinstra IL. 32 lag påmeldt utgjorde rundt 300 stk fotballspillere og like mange publikum. Vi hadde kamper fra kl 08.00-17.00. Og med god hjelp fra trenere, lagledere, foreldre på dugnad, publikum, sponsorer og røde kors ble dette en kanon start på fotballsesongen 2018.

Tusen takk alle sammen!

IMG_7227

IMG_7226

IMG_7195

Informasjon om veien videre for HIL

Postet 16. april 2018 av Lars Nyhus

OBS! Norges Idrettsforbund har problem med sine servere. Dette har ført til at vår utsendte sms ikke har gått ut og svar som evt. er gitt ikke kommer oss i hende. Vi beklager dette og må finne på en annen måte å få inn svar på.

Mange medlemmer og tillitsvalgte har gjennom lengre tid etterlyst et større samarbeid og eventuell sammenslåing med våre naboer Sør-Fron Idrettslag.

Styret har sammen med en utnevnt arbeidsgruppe arbeidet med å se på fordeler og ulemper av sammenslåing. Det har vært avholdt informasjonsmøte, der resultatet av arbeidet ble lagt fram. Saken var oppe til avstemming i vårt årsmøte.  Resultatet ble at 11 medlemmer stemte mot videre samarbeidsutredning, mens 12 var for.

Argumentene for har vært:

  • Færre barn i framtida tvinger fram større samarbeid for å kunne lage et godt nok tilbud
  • Enklere å få tak i nok tillitsvalgte, styremedlemmer og sponsorer
  • Enklere å samarbeide om tilbud til barn
  • Større mulighet til å utvikle idrettslaget videre, f.eks med egen ansatt.

Argumenter mot har vært:

  • vanskeligere å få dugnadshjelp i et felles lag
  • frykter for at våre anlegg blir nedbygd
  • prosessen har gått for raskt

Styret har vært, og har fortsatt en klar overvekt, i at vi ønsker å arbeide med en sammenslutningsavtale. I styremøtet hadde vi opp denne saken til vurdering. Det var 3 alternativer til vedtak.
1. avslutte prosess
2. fortsette prosess med bakgrunn i vedtak på årsmøtet
3. be medlemmene om å si sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Et samlet styre velger å gå for alternativ 3. Grunnen er at vi ønsker å være lydhøre for å få et riktigere bilde av hva medlemmene mener. På årsmøtet var det 23 stemmeberettigede. Dette mener styret ikke er et godt nok grunnlag for å arbeide videre med sammenslutningsavtale. Antallet som stemte harmonerer  også dårlig med at vi har 504 medlemmer i HIL. De som var skeptiske har også gode argumenter som vi ønsker å verdsette og respektere .

Det er også verd å merke seg at foreldre og yngre medlemmer ikke deltok i denne avstemmingen. Denne gruppa er de som har ytret seg klarest med sine meninger om fordeler med sammenslåing. Det er slik at det er årsmøtet og personlig frammøte som er avgjørende. Slik er demokratiet i idretten.

Vi vil gjøre følgende:
Sende ut en sms til alle stemmeberettigede i Harpefoss Idrettslag. Disse skal da besvare denne med å se om de vil at vi skal arbeide videre eller ikke. Vi vil ha inn svar raskt. Om dere har klare meninger om dette så oppfordrer vi sterkt til å delta på denne. Svarfrist, med FOR eller MOT samarbeid er den 22.04

Husk at om dere stemmer FOR, så vil vi i arbeidsgruppen likevel arbeide for at våre anlegg skal bestå og vi vil løpende vurdere om dette er riktig. Forhandlinger kan avbrytes underveis. Vårt forslag til vedtak da skal tas opp i årsmøte 2018 og stemmes over. Her kreves det et 2/3 flertall ved votering.

styret i Harpefoss Idrettslag

Dommerkurs 19. april

Postet 15. april 2018 av HILadmin

Det blir dommerkurs for alle, gutter og jenter, fra 7. klasse og eldre, torsdag 19. april Kl 1800 på Sør-Fron ungdomsskole.
Det er John Sigurd Holtesmo som skal ha kurset?
Meld fra om du vil bli med enten til Jo Sæther på tlf 90700756, eller Hege Bjørkli på tlf 41239278 innen onsdag 18. april.
Meld også fra til en av oss dersom du har dommerkurset fra før og ønsker å være dommer denne sesongen? Det er godt betalt og vi trenger dere!!
Bare fint om du vil ta kurset en gang til selv om du tok det i fjor?
Håper å se DEG på kurs! Velkommen?⚽️

Medlemsmøte.

Postet 13. mars 2018 av Lars Nyhus

Styre i Harpefoss idrettslag inviterer til medlemsmøte på Harpefoss Grendahus

Torsdag 15 mars kl.19.00.

Leder i idrettsrådet Kikke Hovind vil orientere om hvor langt arbeidet med en eventuel sammenslåing av Harpefoss il og Sør-Fron il er kommet. Idrettslaget vil informere om veien videre.

Deretter er ordet fritt.