Innkalling årsmøte 2021

Til medlemmene i Harpefoss idrettslag

1.februar 2021

Innkalling til årsmøte i Harpefoss idrettslag 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Harpefoss IL. 

Årsmøtet avholdes 23.mars 2021 klokka 19.00 på Grendahuset Harpefoss.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9.mars 2021 til brandstadrannveig@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på harpefossil.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harpefoss IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harpefoss IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på brandstadrannveig@gmail.com eller 45258171.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Forslag til årsmøte i: Harpefoss IL 2021

Fra:

Tittel på forslag:

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]