Ekstraordinært årsmøte søndag 14. april 2024

Til medlemmene i Harpefoss IL

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Harpefoss Idrettslag.
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte på Grendahuset søndag 14. april kl.19.00

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Harpefoss IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Harpefoss idrettslag.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Under følger saklisten for det ekstraordinære årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Foreta valg av styre:

  • Valg av leder
  • Valg av gruppeleder ski
  • Valg av gruppeleder fotball
  • Valg av gruppeleder trim

Ved spørsmål som gjelder det ekstraordinære årsmøtet, kan Harpefoss idrettslag kontaktes på myrvangtormod@gmail.com

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret